۱۴۰۰/۲/۲۵

میزان تلفات انسانی در جنگ فلسطین و رژیم صهیونیستی