۱۴۰۰/۲/۲۸

نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر

تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌شکل مستمر است. هر افزایش قیمتی تورم نیست؛ بلکه باید چند خصیصه در تمام یا در اکثر کالاها و خدمات مورد مصرف جامعه وجود داشته باشد. از جمله تداوم وضعیت افزایشی قیمت، دوره نسبتاً طولانی آن و افزایش کم و بیش قیمت‌ها در بیشتر کالاها و خدماتی که جنبه مصرف عمومی دارند. کاهش ارزش پول از جمله خصوصیات وجود تورم است. نرخ تورم عبارت است از درصد تغییر در سطح عمومی قیمتها.

دولت‌های پس از انقلاب فراز و فرودهای مختلفی را در نرخ تورم سالانه تجربه کرده‌اند. تورم تک رقمی تنها در دولت‌ زمان جنگ، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت روحانی ثبت شده است. در مقابل بالاترین نرخ تورم نیز در دولت مرحوم هاشمی و دولت روحانی به ثبت رسیده است. کمترین نوسان نرخ تورم نیز مربوط به دولت سیدمحمد خاتمی است.