۱۴۰۰/۳/۹

نتایج سومین نظرسنجی ملی انتخابات ریاست جمهوری

محمدرضا محمدی –  واحد افکارسنجی کیو، با انتشار نتایج سومین نظرسنجی ملی انتخابات ریاست‌جمهوری که در تاریخ ۵ تا ۷ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شده است، تلاش دارد تصویری از میزان احتمالی مشارکت و گرایش مردم به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش‌ روی مخاطبان قرار دهد. همزمان با اعلام رسمی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تو سط شورای نگهبان و آغاز تبلیغات نامزدها، واحد افکارسنجی کیو، اقدام به بررسی پایگاه رای نامزدها در این مقطع زمانی کرده است. یافته‌های این نظرسنجی بر مبنای پرسش از ۱۵۶۹ فرد بالای ۱۸ سال ایرانی است. توزیع افراد با نسبتی متناسب با حجم جمعیت بین استان‌های کشور و نیز مناطق شهری و روستایی بوده و طبق استدلال آماری، نتایج آن قابلیت تعمیم به کل جمعیت بالای ۱۸ سال کشور را دارا می‌باشد.

 

یافته‌های پیمایش ملی کیو نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد از افراد بالای ۱۸ سال، تصمیم به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دارند که نسبت به موج‌های قبلی پیمایش تفاوت معناداری نداشته است. در مقابل پس از اعلام اسامی نامزدهای ریاست جمهوری، حدود ۱۰ درصد از گروهی که نسبت به شرکت در انتخابات مردد بودند، کاسته شده و در مقابل همین میزان به گروهی که قصد مشارکت ندارند اضافه شده است.

 

بر اساس یافته‌های پیمایش ملی کیو، در بین کسانی که اعلام کرده‌اند قطعاً در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند و نیز کسانی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند، سید ابراهیم رئیسی با ۵۶ درصد آراء، پیشتاز است. در حالی که سایر نامزدها هر یک کمتر از ۳ درصد آرا را به خود اختصاص می‌دهند، حدود ۳۵ درصد از افراد این دو گروه، هنوز نمی‌دانند یا تصمیم نگرفته‌اند که به چه کسی رای دهند. 

 

بر اساس تحلیل نتایج این فاز از نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود ابراهیم رئیسی در صورت مشارکت ۴۵ درصدی مردم در انتخابات، با ۱۶ میلیون رای و کسب ۶۳ درصد آراء پیروز انتخابات خواهد بود. همچنین در صورت مشارکت ۶۷ درصدی مردم در انتخابات، ابراهیم رئیسی ۲۲ میلیلون رای خواهد داشت و ۶۳ درصد آرای مردم را کسب خواهد کرد.

لازم به ذکر است تحلیل فوق مبتنی بر نتایج نظرسنجی در این مقطع زمانی است و با شروع تبلیغات نامزدها و مناظرات ریاست‌جمهوری بین نامزدها احتمال تغییر این نتایج وجود دارد.

 

پایان/