۱۴۰۰/۳/۲۳

نتایج ششمین نظرسنجی ملی انتخابات ریاست جمهوری

محمدرضا محمدی –  واحد افکارسنجی کیو، با انتشار ششمین نظرسنجی ملی انتخابات ریاست‌جمهوری که در تاریخ ۱۹ الی ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ و پس از دومین مناظره تلویزیونی برگزار شده است، تلاش دارد تصویری از میزان احتمالی مشارکت و گرایش مردم به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش‌ روی مخاطبان قرار دهد. یافته‌های این نظرسنجی بر مبنای پرسش از ۱۰۰۰ فرد بالای ۱۸ سال ایرانی است. توزیع افراد با نسبتی متناسب با حجم جمعیت بین استان‌های کشور و نیز مناطق شهری و روستایی بوده و طبق استدلال آماری، نتایج آن قابلیت تعمیم به کل جمعیت بالای ۱۸ سال کشور را دارا می‌باشد. شیوه گرد‌آوری داده‌ها بر اساس پیمایش تلفنی است. در ادامه مهمترین یافته‌های این پیمایش ارائه خواهد شد.

 

یافته های ششمین نظرسنجی ملی کیو نشان داد، میان مشارکت پس از برگزاری دو دور مناظرات تلویزیونز تغییر معناداری نداشته است. مرکز افکارسنجی کیو بر مبنای برآورد ضریب محافظه کاری، میزان مشارکت را در مقطع زمانی فعلی همچنان حدود ۴۳ درصد پیش‌بینی می‌کند.

 

بررسی روند آرای نامزدها بر اساس نظرسنجی‌های ملی کیو نشان می‌دهد ابراهیم رئیسی پس از مناظره دوم توانسته است بخشی از آرای سرگردان را کسب کرده و در بین کسانی که قصد شرکت در انتخابات دارند، بیش از ۵۰ درصد آرا را در اختیار داشته باشد.

 

بررسی شاخص تردید پس از دومین مناظره تلویزیونی ۱۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. شاخص تردید بر حسب نسبت افرادی که در شرکت در انتخابات مردداند و کسانی که هنوز نامزد نهایی خود را انتخاب نکرده‌اند محاسبه می‌شود. 

 

تلقی جامعه از فرد پیروز در انتخابات نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از جامعه اعم از کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند / نمی‌کنند یا هنوز تصمیم نگرفته‌اند، سید ابراهیم رئیسی را پیروز انتخابات می‌دانند.

 

در نهایت برآورد شاخص بی تفاوتی در جامعه نشان می‌دهد حدود ۴۵ درصد از افراد معتقداند فرقی نمی‌کند چه کی رئیس جمهور شود. این شاخص دارای همبستگی قوی با عدم شرکت در انتخابات می‌باشد.

 

انتهای پیام /