۱۴۰۰/۳/۲۸

میزان آرای رؤسای جمهور نسبت به کل واجدین شرایط

طبق قانون انتخابات، نامزدهای انتخابات برای پیروزی لازم است اکثریت مطلق آرای مشارکت کنندگان در انتخابات را به دست آورند. یعنی بیش از ۵۰ درصد از آن ها. با توجه به اینکه میزان مشارکت در انتخابات در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است، نسبت آرای روسای جمهور نسبت به کل واجدین شرایط نیز قابل توجه خواهد بود. 

 

...

 

انتهای پیام /