۱۴۰۰/۳/۳۱

مقایسه نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی

نظرسنجی‌های انتخاباتی، تلاش دارند تصویری دقیق از افکار عمومی را پیش روی مخاطب گذاشته و تصمیم‌گیران و کنشگران سیاسی را در پیش‌بینی نتایج انتخابات یاری رسانند. اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری زمانی است که می‌ـوان به نقد و ازریابی نتایج نظرسنجی‌های انجام شده پرداخت. بدون شک توسعه کمی و کیفی افکارسنجی در کشور در گرو این نقد و بررسی قرار دارد.

 

 

انتهای پیام /