۱۴۰۰/۷/۱۰

سنجش نگرش شهروندان پیرامون روند واکسیناسیون کرونا در کشور

به گزارش روابط عمومی ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به منظور پایش افکار عمومی در ارتباط با نگرش شهروندان پیرامون روند واکسیناسیون کرونا در کشور، در روزهای ۲۱ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ یک نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی انجام داده است. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن ۱۵۸۱ نفر بوده است. 

 

مشخصات پاسخگویان

۵۰.۲ درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و ۴۹.۸ درصد زن هستند. ۲۷ درصد پاسخگویان در رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۴۵.۸ درصد در رده سنی ۳۰ تا ۴۹ سال و ۲۷.۲ درصد در رده سنی ۵۰ سال و بالاتر قرار دارند. ۲۳.۸ درصد مجرد، ۶۹.۹ درصد متاهل و ۶.۳ درصد بدون همسر بر اثر طلاق یا فوت همسر هستند. ۳۸.۳ درصد پاسخگویان در مراکز استان، ۳۵.۶ درصد در شهرهای کوچک تر و ۲۶.۱ درصد در روستاها سکونت دارند.

 

۱۴.۲ درصد از شهروندان بالای ۱۸ سال گفته‌اند اصلا تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند

- مردان (۱۷.۲ درصد) بیشتر از زنان (۱۱.۳ درصد) گفته‌اند تمایلی به واکسن زدن ندارند. 

- عدم تمایل به دریافت واکسن در گروه سنی زیر ۵۰ سال (۱۷ درصد) به طرز قالب توجهی بیش از گروه سنی بالای ۵۰ سال (۷ درصد) است. 

- مجردها (۱۷.۸ درصد) بیش از متأهل‌ها (۱۳.۴ درصد) گفته‌اند رغبتی به دریافت واکسن ندارند. 

- عدم تمایل به دریافت واکسن در میان افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی ۱۵.۷ درصد و در بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ۱۱.۳ درصد است. 

- عدم تمایل به دریافت واکسن کرونا در بین افرادی که ساکن مراکز استان‌ها هستند ۱۴.۷ درصد، شهرهای کوچکتر ۱۵.۱ درصد و روستاها ۱۲.۳ درصد است. 

 

 

 

از کسانی که گفته‌اند تمایلی به دریافت واکسن ندارند در یک سؤال باز پرسیده شد «به چه دلیل تمایل به زدن واکسن ندارید؟» نتایج به شرح زیر است:

 - اعتماد نداشتن به واکسن‌های کرونا (۳۰.۱ درصد)

- ترس از عواقب ناشی از تزریق واکسن (۲۹.۴ درصد) 

- مشکلات شخصی (۹.۴ درصد)

- عدم احساس نیاز به واکسن (۶.۱ درصد)

- مشکلات جسمی (۳.۶ درصد)

- نداشتن وقت (۳.۲ درصد) 

 - در دسترس نبودن واکسن مورد علاقه در کشور (۲.۲ درصد) 

- سایر دلایل؛ علتی ندارد، علاقه ندارم، دلایل شخصی و ...  (۱۰.۱ درصد) 

 

۴۴.۳ درصد شهروندان به کاهش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا تا پایان سال جاری کاملا امیدوارند یا به آن امید زیادی دارند

 از پاسخگویان پرسیده شد «با توجه به شرایط موجود تا چه حد امیدوارید تا پایان سال ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران کاهش پیدا کند؟». ۱۸.۹ درصد پاسخگویان گفته‌اند به کاهش ابتلا و مرگ‌ومیر تا پایان سال کاملاً امیدوارند، امیدواری ۲۵.۴ درصد پاسخگویان در این خصوص زیاد است و ۲۸.۶ درصد تاحدودی امیدوارند. ۸.۳ درصد پاسخگویان گفته‌اند به کاهش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر کرونا تا پایان سال اصلاً امیدوار نیستند و ۱۵.۳ درصد امید کمی دارند. ۳.۶ درصد پاسخگویان به این سؤال پاسخ نداده‌اند.

 

 

افزایش امیدواری شهروندان در خصوص نوبت دریافت واکسن 

 از کسانی که هنوز برای دریافت واکسن نوبت به آن‌ها نرسیده است پرسیده شد «فکر می‌کنید چه زمانی برای واکسن زدن نوبت به شما خواهد رسید؟»

 ۷۱.۴ درصد حدس می‌زنند که تا پایان پاییز نوبت به آن‌ها خواهد رسید. ۶.۶ درصد گمان می‌کنند واکسیناسیون آن‌ها تا پایان سال و ۱.۳ درصد گمان می‌کنند این کار در سال بعد انجام شود. ۴.۵ درصد پاسخگویان فکر می‌کنند برای واکسن زدن هیچوقت نوبت به آن‌ها نخواهد رسید. ۱۶.۲ درصد پاسخگویان به این پرسش پاسخی نداده‌اند. 

 

 شایان ذکر است در نظرسنجی تیرماه ایسپا ۲۶.۴ درصد گفته بودند فکر می کنند هیچ وقت نوبت واکسن زدن آن ها نخواهد رسید که این میزان در نظرسنجی اخیر به ۴.۵ درصد رسیده است.

 

 میزان عادلانه بودن توزیع واکسن در کشور 

 ۱۱.۱ درصد شهروندان فرایند توزیع واکسن را اصلاً عادلانه نمی دانند. ۱۵.۷٪ عدالت در توزیع واکسن را کم ارزیابی می کنند و ۲۹.۶ درصد تاحدودی آن را عادلانه می دانند. ۱۸.۳٪ نیز عدالت در توزیع واکسن را به اندازه زیاد و ۱۸.۴٪ توزیع واکسن را کاملاً عادلانه ارزیابی می‌کنند.

 

 مردان (۱۳.۴٪) بیشتر از زنان (۸.۹٪) گزینه «اصلا» را انتخاب کرده‌اند. این تفاوت دیدگاه در میان گروه های سنی نیز مشاهده می‌شود؛ به طوری که پاسخگویان ۵۰ ساله و بالاتر (۲۱.۹٪) بیشتر از افراد ۲۹-۱۸ ساله (۱۵.۳ درصد)، افراد مجرد (۱۴.۱٪) کمتر از افراد متأهل (۲۰٪)، افراد غیردانشگاهی (۲۱.۴٪) بیشتر از افراد دانشگاهی (۱۳.۳٪) فرایند توزیع واکسن را عادلانه می‌دانند. افراد ساکن در مناطق روستایی (۲۶.۷٪) نیز بیشتر از افراد ساکن در مراکز استان (۱۵.۵٪) توزیع واکسن را کاملاً  عادلانه ارزیابی کرده‌اند.