۱۳۹۷/۵/۲۱

هفت درصد از خانواده‌های ایرانی، تنها‌ یک سرپرست دارند

تعداد خانوارهای ایران در سال ۹۵، ۲۴ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۹۰ خانوار بوده است. از مجموع این تعداد، ۲۱۰۶۷۷۳۷ خانوار دارای سرپرست مرد و ۳۰۶۱۷۵۳ خانوار دارای سرپرست زن بوده‌اند؛‌ یعنی ۸۷ درصد از خانوارهای ایران دارای سرپرست مرد و ۱۳ درصد از آنها دارای سرپرست زن هستند.

حدود ۷.۲ درصد از جمعیت خانوارهای کشور، تنها ‌یک سرپرست دارند و ‌یا به عبارت دیگر تک‌والدی هستند. در میان خانواده‌های تک‌والدی، ۱۷ درصد از آنها دارای سرپرست مرد و ۸۳ درصد از آنها دارای سرپرست زن هستند؛‌ یعنی از‌ یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۹۶۰ خانواده‌ای که تنها‌ یک سرپرست دارند، سرپرست‌ یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۵۳۸ خانواده از آنها، زنان هستند.

تعداد خانوارهای ایران در سال ۹۰، ۲۱ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۴۸۱ بود. از این میزان‌ یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۶۸ خانواده ‌یک سرپرست داشتند، که این مقدار ۷ درصد از کل جمعیت خانوارهای ایران در سال ۹۰ را تشکیل می‌داد. ۱۴.۴۸ درصد از جمعیت ۷ درصدی خانواده‌های تک‌والدی را، سرپرستان مرد تشکیل می‌دادند و ۸۵.۵۲ درصد از آنها دارای سرپرست زن بودند.

این ارقام نشان می‌دهند که تعداد خانواده‌هایی که دارای ‌یک سرپرست بوده‌اند، در بازه‌ی سال‌های ۹۰ تا ۹۵، با توجه به افزایش جمعیت کل خانوارهای ایران، افزایشی ۱۹ درصدی داشته است.

منبع: درگاه ملی آمار


برچسب‌ها:

|