۱۳۹۷/۳/۳۰

به ازای هر ٥٠٨ نفر‌ یک تخت بیمارستانی ثابت در کشور وجود دارد

در سال ۹۵، ٩٥٤ بیمارستان در کشور وجود داشته است که متوسط تخت برای هر بیمارستان ١٦٥ عدد، محاسبه شده است. به ‌ازای هر ٨٣٧٨٠ نفر از جمعیت کشور یک بیمارستان، و به‌ازای هر ٥٠٨ نفر از جمعیت کشور ‌یک تخت بیمارستانی موجود است. بیشترین متوسط تخت به‌ ازای هر بیمارستان ٢٢٦ و کمترین آن ٨٦، به‌ترتیب در استان‌های قم و کهگیلویه‌‌و‌بویراحمد در سال ١٣٩٥ بوده است.

استان‌های بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، سمنان و سیستان‌وبلوچستان با ١٠٠ درصد، بیشترین و استان تهران با ٥٨ درصد، کمترین بیمارستان‌‌های دولتی را در بین استان‌ها داشته‌اند.

استان‌های البرز با ١٥٩٥٥٣ نفر و ایلام با ٥٢٧٤٢ نفر جمعیت به ‌ازای‌ یک بیمارستان به ‌ترتیب بیشترین و کمترین نفر جمعیت را به‌ ازای ‌یک بیمارستان در سال ١٣٩٥ داشته‌اند.

استان سمنان با ٣٤٠ نفر به ‌ازای ‌یک تخت و استان البرز با ١٠٤٠ نفر به‌ ازای هر تخت بیمارستانی، کمترین و بیشترین نفر جمعیت به ‌ازای ‌یک تخت بیمارستانی را دارا هستند.

منبع: درگاه ملی آمار


برچسب‌ها:

|