۱۳۹۷/۷/۲۴

نیمی از جمعیت بیکار کشور را متولدین دهه‎‌ی شصت تشکیل داده‌اند

سیاست‌های جمعیتی در سال‌های ابتدایی انقلاب و دوران جنگ تحمیلی باعث شتاب‌گیری نرخ زاد و ولد در دهه ۶۰ شد. اما عدم تناسب برنامه‌های جمعیتی این دوره با واقعیت‌های اقتصاد ایران باعث شد تا متولدین دهه ۶۰ به جای سوخت انسانی توسعه اقتصادی، به یک چالش اجتماعی-اقتصادی تبدیل شوند. در همین راستا مرکز آمار وزارت‌ کار به تازگی در گزارشی به بررسی نقش دهه‌شصتی‌ها در بازار کار پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود این که جمعیت متولدین این دهه حدود یک‌سوم از جمعیتِ در سن اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما سهمی ۵۳ درصدی از جمعیت بیکار کشور را دارند.

بر مبنای آمارهای به ثبت رسیده از سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت دهه شصتی‌ها در کشور حدود ۱۷ میلیون نفر و معادل ۲۱ درصد از جمعیت کشور بوده است؛ جمعیتی که با نرخ سواد ۹۷ درصدی و حضور حداقل یک نفر دارای تحصیلات دانشگاهی در بین هر سه نفر، تصویر‌کننده یک نیروی اجتماعی با پتانسیل در کشور است.جمعیت متولدین دهه ۶۰، در حال حاضر در محدوده سنی ۲۷ تا ۳۷ سال قرار دارند، ۳۵ درصد از جمعیت در سن اشتغال کشور و ۳۳ درصد از جمعیت شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند.

یکی از نکات قابل توجه در آمار منعکس‌ داده‌ شده در گزارش مرکز آمار، شکاف جنسیتی در بازار کار متولدین دهه ۶۰ است. در حالی که نرخ مشارکت در بین مردان چیزی در حدود ۸۸ درصد گزارش شده است نرخ مشارکت اقتصادی در زنان تنها ۲۱ درصد است. اختلافی که نشان‌دهنده‌ی مطلوبیت کمتر اشتغال برای زنان و وجود برخی موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر سر راه اشتغال آنان است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در بین مردان متولد دهه ۶۰ رقمی معادل ۷/ ۱۵ درصد است؛ این در حالی است که نرخ بیکاری در زنان متولد این دهه، بیش از دو برابر و معادل ۷/ ۳۲ درصد گزارش شده‌ است.

 

جمعیت در سن کار و جمعیت دهه شصت بر حسب وضعیت فعالیت- سال ۹۵

شرح جمع کل جمعیت فعال جمعیت غیرفعال اظهارنشده
شاغل بیکار محصل خانه‌دار دارای درآمد بدون کار سایر
جمعیت ۱۰ ساله  و بیشتر (در سن کار) ۶۶۴۲۱۹۸۹ ۲۲۶۷۰۹۸۸ ۳۲۵۸۲۱۵ ۱۲۲۶۱۶۹۱ ۲۰۵۶۴۹۲۰ ۳۷۲۵۲۳۷ ۳۶۷۹۲۲۴ ۲۶۱۷۱۴
جمعیت ۲۵ تا ۳۴ ساله (دهه‌ی شصت) ۱۶۸۰۲۰۴۶ ۷۴۶۶۸۳۴ ۱۷۳۴۷۱۵ ۹۶۶۶۶۹ ۵۷۷۹۲۸۹ ۴۵۹۰۹ ۷۱۱۳۳۰ ۹۷۳۰۰
سهم جمعیت دهه شصت به جمعیت در سن کار ۲۵.۳ ۳۲.۹ ۵۳.۲ ۷.۹ ۲۸.۱ ۱.۲ ۱۹.۳ ۳۷.۲


منبع: اقتصاد نیوز/ مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار


برچسب‌ها:

| |